Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

28/04/2017

Tư liệu chính thức : Bản khai lí lịch năm 1934 của Nguyễn Ái Quốc

Bài của bác Chu Đức Tính vừa đăng trên tạp chí Lịch sử Đảng.

Ba người thầy : Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 2016

Thầy Ninh Viết Giao nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hai thầy Trần Lâm Biền và Ngô Đức Thịnh nhận Giải thưởng Nhà nước.

anh Sanh Châu chính thức đăng đàn ở UNESCO 2017

Bạn đọc toàn quốc đang chú ý tới hình ảnh đại sứ Phạm Sanh Châu đăng đàn chính thức vào ngày 27/4/2017 tại UNESCO.

1. Sau này mới biết anh cũng đã từng là một người lính.

2. Làm việc cùng nhau qua năm về mộc bản Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), hồi anh là người phụ trách đồng thời mảng Văn hóa Đối ngoại (Ngoại giao Văn hóa) và mảng Ủy ban Unesco Việt Nam. 

26/04/2017

Cụ anh đào Ngọa Long hơn ngàn tuổi ở tỉnh Gifu đang mãn khai

Một cây sakura đã được chính phủ Nhật chỉ định là Cây di sản quốc gia (dịch theo cách gọi của Việt Nam, ví dụ cây di sản ở quận Tây Hồ thì xem lại ở đây). Dịch từng từ thì là Cây kỉ niệm thiên nhiên quốc gia.

Ngọa Long có nghĩa là "rồng nằm" hay "rồng ngủ". 

Được xem là đã hơn 1000 (một ngàn) tuổi, nên có thể gọi là "cụ sakura". 

Vụ án mạng ở khu chợ Cách Linh, của 90 năm về trước

Hôm trước, lúc du lãng đã ghé thăm đôi chuông Đà Quận (chùa Viên Minh). Xem thông tin liên quan ở đâyở đây.

Cũng trong thời gian đó, nghe rất nhiều câu chuyện linh dị ở trong vùng. Trong đó, có cụ Ph. (cựu chủ tịch ngày trước) nhắc đến vụ án mạng ở khu chợ Cách Linh. Tưởng đâu tới cả 90 năm hay một thế kỉ trước ! 

Chỉ biết nghe thế.

Nhưng bây giờ, thì thấy luôn bài báo năm 1927, tức đúng 90 trước, về đúng vụ án mạng đó.

Tân Việt Nam của Phan Châu Trinh (bài Vĩnh Sính)

Cuốn sách được viết tắt là Tân Việt Nam. Sách được xem là đã hoàn thành vào khoảng năm 1910. Một trước tác quan trọng hàng đầu của Phan Châu Trinh.

Là cuốn sách phê phán đường lối đấu tranh bạo động của Phan Bội Châu chi tiết và thực tiễn nhất.

25/04/2017

ra mắt Bộ môn Tôn giáo học

Bộ môn vốn là thuộc Khoa Triết.

Đại khái, theo hiểu biết của tôi thì là như sau: trước đây, trong Khoa Triết (hồi còn là Đại học Tổng hợp Hà Nội), có một bộ môn là Chủ nghĩa Vô thần. Trong tủ sách gia đình, vẫn có một ít sách in hồi đó của bộ môn. Bây giờ tạm nói vui là chuyên sang "chủ nghĩa hữu thần".

Và bây giờ, "hữu thần" này tách ra khỏi Khoa Triết, trực thuộc luôn trường.

Hồi còn là Khoa Triết của Đại học Tổng hợp Hà Nội, một cán bộ kì cựu của Khoa có cho bọn tôi biết: bọn mình có đặt một bàn thờ có bát hương ở Khoa.

Chuyên khảo về trống đồng của Tạ Đức, và những luận bàn

Về cuốn sách mới ra này, của học giả Tạ Đức, trước đã điểm tin ở đây.

Bài học Cách mạng Tháng Tám 1945, từ Nam Bộ : "sự đoàn kết và tấm lòng hy sinh cho tổ quốc"

Trước nay, chúng ta thường đặt sự chú ý nhiều cho Cách mạng Tháng Tám từ Hà Nội, với vai trò của Hồ Chủ tịch. Chẳng hạn, trên blog này, đã có những entry như ở đây hay ở đây. Gần đây, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nhắc đến bài học "bám dân" của Cách mạng Tháng Tám (xem lại ở đây).

23/04/2017

Hạ tuần tháng 4 ở nước Ito : những dàn Fuji bắt đầu bung hoa

Hoa Fuji là một loài hoa độc đáo nữa của Nhật Bản, khác với Sakura.

Cứ vào dịp hạ tuần tháng 4 là Fuji bắt đầu nở. Tiệc trà tiệc rượu được bày ra dưới những dàn Fuji.

Cảnh sắc của năm 2017 cũng không khác lắm với những gì thấy trong tranh của họa sĩ Okumura vẽ khoảng năm 1821, tức khoảng 200 năm về trước.

Ca trù Thăng Long - Hà Nội: Những diễn biến trong tiến trình lịch sử (bài Trần Thị Kim Anh)

Một bài viết tổng quan đáng đọc.