Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

19/10/2016

Nguyễn Tất Thành trượt đi Đông Du, vì lúc đó theo cha đến chơi ở làng tôi

Các chí sĩ chống Pháp của quê tôi từng có lần đã đón tiếp cụ Tôn Trung Sơn (cụ tới bí mật). Đã nói chuyện đó ở đây, hồi năm 2013.

Chuyện của cậu Thành là của tháng 7 năm 1905. Phong trào Đông Du đã bắt đầu. Tính ra, đã cách nay tới cả 111 năm rồi.

Về việc cậu Thành không tham gia Đông Du, có một số nghiên cứu đi trước, ví dụ ở đây. Hoặc đọc thêm ở đây.

Nguyễn Thức Canh (1884-1965) là một học sinh Đông Du thời cụ Phan Bội Châu. Sau này, trong hồi kí, cụ Canh có viết về chuyện cậu Thành trượt đi Đông Du.

Lí do chỉ là lúc đó cậu đang theo cha đi đến chỗ con trai cụ Nguyễn Quang Bích - một chí sĩ chống Pháp lừng danh (ở quê, người làng ít gọi bằng họ Nguyễn như vậy, hầu như chỉ gọi là Ngô Quang Bích).

Con trai cụ Ngô Quang Bích là Ngô Quang Đoan (không phải là Đoàn), cũng là một chí sĩ chống Pháp.

Dưới là tư liệu đã công bố của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tư liệu của Nguyễn Thức Canh trong nguyên bản sẽ đưa lên sau khi có dịp.

Trần Dân Tiên thì có cách lí giải khác về việc Nguyễn Ái Quốc không đi Đông Du.


--- 

"
Thời gian: 7 - 1905
Nội dung sự kiện:
Nguyễn Tất Thành theo cha đến huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình trong dịp ông Nguyễn Sinh Huy đi gặp các sĩ phu ở vùng đó (1).

Chính trong thời gian này, ông Nguyễn Thức Canh đến Kim Liên tìm Nguyễn Tất Thành để rủ đi xuất dương du học (phong trào Đông Du) nhưng không gặp (2).

1) Trong số các sĩ phu đó có ông Nguyễn Quang Đoàn, con trai của lãnh tụ chống Pháp Nguyễn Quang Bích.

2) Trong cuốn Hồi ký Năm mươi bốn năm hải ngoại của Trần Trọng Khắc (tức Nguyễn Thức Canh) có đoạn: “Tôi cùng cụ Sào Nam ở chung trong một thuyền. Chín mười ngày sau, lúc các đồng chí đã đến họp, bàn bạc xong, cụ lên đường ra Bắc, tôi cùng Ngư Hải tiên sinh đồng đi cáo biệt với cách mạng đồng chí và tìm thanh niên xuất dương du học. Cụ Phó bảng Thái Sơn đương thời có tặng tôi một bài thơ thất ngôn tuyệt cú để làm quà tiễn biệt. Chúng tôi trước tới nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc rủ anh Nguyễn Sinh Cung đồng đi, nhưng anh Cung đã đi ra Bắc không được gặp”.
Nguồn trích:
- Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.13.

- Trần Trọng Khắc: Năm mươi bốn năm hải ngoại. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

- Phan Bội Châu niên biểu, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1957, tr.59 - 60.

- Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.1, tr.21
Số lượt đọc:1652  - Cập nhật lần cuối: 13/05/2010 03:16:01
"
http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/264/PreTabId/465/Default.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.