Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

02/04/2017

Thông tin tọa đàm : Dân tộc học Nga - Xô với học thuật Việt Nam


Thông tin mới. Mấy hôm trước là qua hệ thống mail. Bây giờ, đã thấy trên trang web chính thức.

Mình cũng có dự định tham gia tọa đàm, bằng bài viết về nhà dân tộc Lã Văn Lô.

---ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết
trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20
Thời gian tọa đàm:  Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017.
-        Thời gian nộp tóm tắt báo cáo: 30 tháng 4 năm 2017.
-        Thời gian nộp báo cáo toàn văn: 31 tháng 5 năm 2017.
-        Địa điểm tổ chức tọa đàm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
-        Địa chỉ liên lạc và nhận báo cáo: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Email: nvsuuvnu@gmail.com; Số di động: 0913020610.

Ở Việt Nam, truyền thống Dân tộc học theo mô hình của Pháp đã được định hình từ đầu thế kỷ 20. Trong nửa sau thế kỷ 20, truyền thống Dân tộc học theo mô hình Xô-viết từng bước được xây dựng, phát triển và có những đóng góp quan trọng cho nhà nước và xã hội. Từ đầu những năm 1990, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, Dân tộc học đã được chuyển đổi và phát triển thành Nhân học, mở ra một chương mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành học. Quá trình đổi mới, phát triển và mở rộng đối tượng nghiên cứu và đào tạo của ngành học vừa mang lại những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra nhu cầu hiểu rõ hơn về lịch sử của Nhân học ở Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện nay.

Tiếp nối hội thảo quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức tháng 9 năm 2015, với kết quả là công trình Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo do Nxb Tri Thức xuất bản tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Tọa đàm khoa học Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 để làm rõ hơn hình thức, mức độ ảnh hưởng và những dấu ấn của truyền thống Dân tộc học Xô-viết trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của Nhân học ở Việt Nam, khi nền học thuật Xô-viết đã có những ảnh hưởng, đóng góp và để lại những dấu ấn đối với Nhân học ở Việt Nam nói riêng, các ngành khoa học của đất nước giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 nói chung.
Nội dung hội tọa đàm:
Đặt những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết đối với Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nữa sau thế kỷ 20 trong bối cảnh xã hội Việt Nam, Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa và thế giới cũng như trong mối quan hệ Việt Nam – Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa giai đoạn đương thời, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học tập trung làm rõ các nội dung chính sau đây:
-        Sự hỗ trợ về khoa học, giáo dục, đào tạo của Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam
-        Chủ trương, chính sách và thực tiễn đào tạo các nhà dân tộc học người Việt Nam ở Liên-xô và các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa
-        Những tác động, ảnh hưởng và di sản ở các khía cạnh mô hình, thể chế, tư tưởng, hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và đào tạo của truyền thống Dân tộc Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 nói riêng và cho đến hôm nay nói chung.
-        Truyền thống/Trường phái Dân tộc học Xô-viết nhìn từ bên ngoài (tức ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa)
Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự tham gia, đóng góp và cộng tác của các nhà khoa học.

Ngày 29 tháng 03 năm 2017


Ban Tổ Chức
http://nhanhoc.edu.vn/nghien-cuu-hop-tac/cac-hoat-dong-nghiem-cuu/570-thu-moi-viet-bai-toa-dam-khoa-hoc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.