Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

12/12/2016

Hội thảo Nguồn lực Văn hóa (Khoa Nhân học, 13-14/12/2016)

Hội thảo quốc tế, bắt đầu từ ngày mai. Tôi có tham gia trình bày ở một tiểu ban.

Dưới đây là các thông tin chính thức mà Ban Tổ chức vừa công bố trên website của Khoa Nhân học (Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Gồm thông cáo báo chí và chương trình chi tiết.

Tham luận của tôi là có liên quan đến ngôi chùa sau (ảnh đã đưa lâu lâu trước đây, giờ là post lại):
Từ đây trở xuống là chép nguyên xi thông tin chính thức của BTC.---

1. Thông cáo báo chí (cập nhật 12/12/2016)

"
Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 17:33"Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách | Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions"Ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách | Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions”.

Với sự phối hợp tổ chức của Văn phòng UNESCO Việt Nam; Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; Viện Dân tộc học; Viện Nghiên cứu Văn hóa; Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên; Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường; Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng, Hội thảo có 71 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý ở Việt Nam, Canada, Đài Loan, Đan Mạch, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc, … đóng góp quan trọng vào việc nhận diện văn hóa là một trong những nguồn lực cho phát triển bền vững ở cả góc độ lý luận, thực tiễn, và kiến giải chính sách, nhằm phát huy, lồng ghép nguồn lực văn hóa vào quá trình xây dựng và thực hành chính sách vì mục tiêu phát triển bền vững ở một quốc gia đa dân tộc, giàu bản sắc và tài nguyên văn hóa như Việt Nam.

Hội thảo gồm 5 tiểu ban, 2 phiên khai mạc và bế mạc, trong đó Phiên Khai mạc có báo cáo đề dẫn quan trọng của hai giáo sư nhân học hàng đầu thế giới nghiên cứu về Việt Nam, GS.TS. Lương Văn Hy (Đại học Toronto, Canada) và GS.TS. Oscar Salemink (Đại học Copenhagen, Đan Mạch).

Năm tiểu ban chuyên môn của Hội thảo tập trung vào các vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất của vấn đề văn hóa là một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững từ cả góc độ lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách, đó là: (1) Di sản văn hóa trong phát triển bền vững; (2) Nghi lễ, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống trong phát triển bền vững; (3) Các thiết chế văn hóa truyền thống và phát triển bền vững; (4) Vốn văn hóa, du lịch văn hóa và phát triển bền vững; (5) Chính sách văn hóa.

Hội thảo đã kết nối được các nhà nhân học, nghiên cứu văn hóa với những người làm chính sách và các đại biểu đại diện cho chủ thể văn hóa và chủ thể phát triển. Cùng với diễn đàn khoa học còn có các trưng bày về văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, và kết nối với chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc do các đại biểu dân tộc thiểu số tự xây dựng và thể hiện. Hơn 100 đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh trong cả nước đã tham gia Phiên Khai mạc, các hoạt động trưng bày và biểu diễn.
Liên hệ: 0913020610.

Press information release on International Conference "Cultural resources for sustainable development: Theories, Practies and Policy Solutions"
On 13 and 14 December 2016, VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities holds an international conference “Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions”.
In collaboration with the UNESCO Office in Viet Nam, the Vietnamese Association of Ethnology and Anthropology, Institute of Anthropology, Institute of Cultural Studies, Musem of Nguyen Van Huyen, The Institute for the Study of Society, Economics and Environment, Centre for Community Empowerment, the conference has  71 papers from researchers and policy makers in Vietnam, and from Australia, Canada, Denmark, France, Japan, Taiwan, United States, … In terms of theories, practices, and policy solutions, they make important contributions to recognizing culture as one of the important resources for sustainable development, and to promoting and incorporating cultural resources into the processes of policy making and implementation for sustainable development in such an ethnically and culturally diverse  country as Vietnam.
The conference has 5 panels and plenary opening and closing sessions. The Plenary Opening Session features keynotes by two world-class anthropology professors on Vietnam, Prof Luong Van Hy (University of Toronto, Canada) and Prof Oscar Salemink (University of Copenhagen, Denmark).
The conference’s panels focus on key issues on cultures and sustainable development from the perspectives of theories, practices and policy solutions. They include: (1) Cultural heritages in sustainable development; (2) Rituals, beliefs and traditional festivals in sustainable development; (3) Traditional cultural institutions and sustainable development; (4) Cultural capital, cultural tourism and sustainable development; and (5) Cultural policies.
The conference has connected anthropologists and cultural researchers with policy makers and members of different cultures in Vietnam as the subjects of development. Besides the academic forum, there are also  exhibitions on the traditional cultures of Vietnam’s ethnic groups and an ethnic musical session which is  staged and performed by ethnic minority people. More than 100 representatives from various ethnic minority groups throughout the country also attend the conference and conference exhibitions and music performance.
Contact: 0913020610.

"
http://nhanhoc.edu.vn/nghien-cuu-hop-tac/cac-hoat-dong-nghiem-cuu/546-thong-tin-bao-chi-ve-hoi-thao-qcac-nguon-luc-van-hoa-cho-phat-trien-ben-vung-ly-luan-thuc-tien-va-cac-giai-phap-chinh-sachq-.html


2. Chương trình hội thảo (cập nhật 12/12/2016)


"
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 16:17
Chương trình Hội thảo Quốc tế

Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách

Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) |
Organised by VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
với sự phối hợp của  | in collaboration with
Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa,
Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội |
Vietnam Association of Ethnology and Anthropology, Institute of Anthropology,
Institute of Cultural Studies, Museum of Nguyen Van Huyen, and UNESCO Office in Hanoi
Wenner-Gren Foundation tài trợ | Funded by Wenner-Gren Foundation
Ngày 13-14 tháng 12 năm 2016, Hà Nội, Việt Nam | 13-14 December 2016, Hanoi, Vietnam

"

http://nhanhoc.edu.vn/nghien-cuu-hop-tac/cac-hoat-dong-nghiem-cuu/542-du-thao-chuong-trinh-hoi-thao-cultural-resources-for-sustainable-development-theories-practices-and-policy-solutions-cac-nguon-luc-van-hoa-cho-phat-trien-ben-vung-ly-luan-thuc-tien-va-cac-giai-phap-chinh-sach.htmlKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.