GS Ngô Bảo Châu giao lưu với sinh viên Trường ĐH FPT


GS Ngô Bảo Châu giao lưu với sinh viên Trường ĐH FPT