Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

16/04/2015

Hà Nội liếc nhanh (2) : thời Pháp thuộc, khoảng 2 năm thay một người

Chúng ta hay quên, hay không tính đến thời 1946 - 1954 của Hà Nội. Vì đó là thời kì mà Hà Nội trở lại thành thuộc địa của Pháp. 

Mà tính toàn phần thì từ 1885 đến 1954 là thời kì Hà Nội thuộc địa.

Quan đứng đầu thời Pháp thuộc của Hà Nội là Đốc lí. Lúc đầu là Đốc lí người Pháp, có vai trò như Công sứ ở các tỉnh. Sau này, thì có Đốc lí người Việt Nam. Ví dụ cụ Trần Văn Lai, hoặc cụ Trần Duy Hưng.

Nhìn chung, theo danh sách và nhiệm kì (ở đây), thì thấy: cứ khoảng 2 năm thì là thay một người. Cũng có người thì chỉ chưa trọn năm. Có người lâu hơn 2 năm. Nhưng không thấy vị nào ngồi quá lâu.

Ví dụ, từ năm 1930 - 1945, rồi lại từ 1946 - 1954, thì tình hình như sau (khoảng giữa có một ông Nhật Bản vào thế chân):

DELSALLE Pierre Abel
Từ 8-5-1929 đến 24-3-1930
THOLANCE Auguste
Từ 25-3-1930 đến 2-12-1930
GUILLEMAIN Eugène
Từ 3-12-1930 đến 28-3-1933
ECKERT Louis Frédéric
Từ 29-3-1933 đến 1-1-1934
VIRGITTI Henri
Từ 1-1-1934 đến 10-11-1938
HOULIE
Từ 11-11-1938 đến 20-11-1938
GALLOIS-MONTBRUN
Từ 21-11-1938 đến 21-7-1939
Edouard DELSALLE
Từ 24-8-1939 đến 7-3-1941
Camille CHAPOULART
Từ 8-3-1941 đến 29-9-1942
Guiriec HYACINTHE
Từ 30-9-1942 đến 30-9-1943
De PEREYRA
Từ 1-10-1943 đến 9-3-1945
Maruyama
Từ 10-3-1945 đến 20-7-1945
Trần Văn Lai
Từ 21-7-1945 đến 19-8-1945
Trần Duy Hưng
Từ 30-8-1945 đến 12-1946
Bùi Văn Quý
Từ 10-3-1948 đến 12-1948
Phan Xuân Đài
Từ 1-1949 đến 27-2-1950
Thẩm Hoàng Tín
Từ 27-2-1950 đến 8-8-1952
Đỗ Quang Giai
Từ 8-8-1952 đến 10-1954

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.