Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

13/11/2014

Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng ngợi ca Mẫu Liễu trong hệ thống Tứ Bất Tử

Ông Dũng chỉ nghĩ đơn giản, và rõ ràng, rằng: sử thi là lịch sử quốc gia viết bằng thơ. Cho nên, ông viết những câu có vần vè, đem ghép lại, phỏng theo quá trình đọc sử Việt Nam, mà thành ra bộ Đại Nam văn hiến sử thi đồ sộ. Một sự đồ sộ có vẻ ngẫu nhiên. Có điểm giống, nhưng khác về chất so với cuốn sử thi được xem là có tác dụng chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Huệ.

Đọc bộ đó, mới thấy doanh nhân Dũng rất mê đọc sách. Ông đọc không ít về số lượng, cũng như không ít về chủng loại sách.

Trong bộ sử thi hoành tráng của mình, ông Dũng dành một dung lượng đương đối cho các vị thần tiên hiển hách của nước Việt, nay quen dùng là Tứ Bất Tử. Trong đó, có Mẫu Liễu Hạnh.

Về Mẫu Liễu, ông Dũng biến những kiến thức đọc sách thành văn vần. Một đoạn khá dài và chất chứa tâm sự. Đặc biệt rất cập nhật về kết quả nghiên cứu về Mẫu Liễu trong mấy năm gần đây, đến nhà chuyên môn như tôi cũng giật mình.

Vậy là, sách vở chúng tôi viết ra, từ năm 2009 đến nay, ít nhất được một độc giả say mê đọc, đó là Huỳnh Uy Dũng. 

Tất nhiên, tư liệu chúng tôi sử dụng thì đã có từ lâu. Hiện tượng đã có từ lâu, chúng tôi chỉ là người khơi phát lại, làm sống lại những gì đã bị đứt quãng (ngay trong thập niên 1960, đã được các học giả Nam Bộ làm dấy lên phong trào tôn thờ Mẫu Liễu một thời, có đóng góp một phần của bà Trần Lệ Xuân thuộc gia đình Ngô Tổng thống). 

Từ góc nhìn chuyên môn, tôi thấy: ông Dũng đã đọc khá nhiều, cả cũ, cả thập niên 1960 ở Nam Bộ, và cả những cuốn những bài mới đây của chúng tôi. Đây là một điểm rất đáng khâm phục.

Toàn đoạn như sau:

"
899.Tứ Bất Tử: những trang huyền sử,

900.Chở tâm linh bất tử Nam dân.

901.Ngoài ba vị thánh nam nhân,

902.Còn thêm một vị nữ nhân tót vời!


903.Mẫu Liễu Hạnh! Ấy người-cõi-thế,

904.Mà đồng thời: thánh-thể-thiên-cung.

905.Vì đâu có sự lạ lùng?

906.Có gì đâu, bởi vật trung hữu thần!


907.Nghĩa rằng: ở trong tâm Lạc Việt,

908.Đã sẵn mang đôi nếp Rồng, Tiên.

909.Rồng thì tự Đất mà thiêng,

910.Tiên thì thiêng nọ uyên nguyên tự Trời.


911.Mẫu Liễu Hạnh vừa người cõi thế,

912.Lại là con Thượng đế Ngọc hoàng.

913.Dẫu rằng từ cõi tiên ban,

914.Nhưng lỡ tay, rớt dạ quang bôi, thì…


915.Bởi: “Thiên võng sơ nhi bất lậu”, 

916.Phải đọa đày trần cấu một phen.

917.Lỡ làng thân phận trích tiên,

918.Làm thân cỏ nội hoa hèn chút chơi!


919.Và khi đã là người cõi thế,

920.Ắt phải tòng theo lẽ âm dương.

921.Lứa đôi, phận gái lẽ thường,

922.Sinh con: lại cũng lẽ thường thế gian!


923.Chẳng những thế, còn cam phận bạc:

924.Nhận bao điều mất mát đắng cay,

925.Đúng như kịch bản đời này,

926.Làm người là phải chịu rày khổ đau.


927.Mẫu Liễu Hạnh trước sau xuống thế,

928.Đôi ba phen dâu bể phận người.

929.Mà lần nào cũng thế thôi:

930.Cũng một kiếp lệ đầy vơi đoạn trường.
931.Nhưng, dẫu trải trăm đường ngang trái,

932.Như muôn ngàn phận gái xưa nay;

933.Tuy nhiên, điểm khác biệt này:

934.Là dù trải mấy đọa đày thế gian,


935.Liễu Hạnh vẫn hiên ngang Liễu Hạnh,

936.Vẫn giữ tròn tự tánh như nhiên.

937.Ấy là bốn đức uyên nguyên:

938.Từ bi hỷ xả xinh tiên đẹp rồng.


939.Và thể hiện tấm lòng cứu khổ

940.Qua bao công đức độ quần sinh;

941.Nòi tiên lại cũng nòi tình:

942.Đòi phen giáng hạ cho mình có nhau.


943.Nơi giáng thế, trước sau ba bận:

944.Trước tiên là tại trấn Sơn nam,

945.Xã Vị nhuế huyện Đại an,

946.Con nhà Phạm lão, tên nàng: Tiên nga.


947.Nơi tái giáng sinh là Nam định:

948.Lê Giáng Tiên, ấy tính danh nàng.

949.Lấy chồng tên gọi Đào lang,

950.Ba năm duyên nợ lỡ làng trần ai.


951.Dẫu rời bỏ hình hài nhân thế,

952.Nhưng duyên trần chưa dễ phôi pha.

953.Thế là Liễu Hạnh tiên nga

954.Lại quay về cõi ta bà rong chơi.


955.Cuộc du hí tuyệt vời đến thế!

956.Đem tài hoa tuyệt kỹ thần thông:

957.Nào là hoán vũ hô phong,

958.Nào là ỷ phụng thừa long, thuận tùy!


959.Bốn tuyệt kỹ cầm kỳ thi họa,

960.Thách nàng Ban ả Tạ trung nguyên!

961.Sắc hương đẹp nghĩa thuyền quyên,

962.Làm cô hàng rượu danh truyền hồ Tây.
963.Xướng họa với các tay danh sĩ.

964.Ấy gọi rằng du hí văn chương.

965.Cùng danh sĩ Phùng Khắc Khoan,

966.Đòi phen nhấn nhá cung đàn tri âm.


967.Tứ bất tử thậm thâm vi diệu,

968.Với bao thần tiêu biểu tu mi,

969.Bây giờ thêm một nữ nhi,

970.Ấy rằng “thiên hạ mẫu nghi” tót vời!


971.Thần thoại trải bao đời thế kỷ,

972.Từ triều Lê cho chí Nguyễn triều.

973.Thịnh danh Liễu Hạnh tiên kiều,

974.Mẫu nghi thiên hạ nhiễu điều giá gương. 

975.Tài sắc đã phi thường xuất chúng,

976.Lại thần thông phượng dũng long uy.

977.Đằng vân giá vũ một khi,

978.Hô phong hoán vũ khác chi phong thần.


979.Đem tài trí giúp dân giúp nước,

980.Tứ nhiếp tâm siêu vượt trần gian.

981.Nghìn thu bia đá bảng vàng,

982.Sắc phong bốn chữ, vẻ vang ba triều.


983.Mẫu Liễu Hạnh tiên kiều thượng giới,

984.Lại nữ nhi nhân giới vẹn toàn.

985.Gồm thâu tứ đức nhân gian,

986.Công dung ngôn hạnh vẻ vang tiên rồng.


987.Vừa là gái tam tòng mẫu mực,

988.Là vợ hiền thiên chức tròn vuông,

989.Lại là từ mẫu quê hương,

990.Sắt son một nắng hai sương trọn đời.


991.Mẫu Liễu Hạnh tuyệt vời như thế,

992.Vừa là con Ngọc đế phương Nam.

993.Với bao thể hiện phi phàm,

994.Lại là người, rất nhân gian như người.

995.Để cũng biết yêu, rồi biết ghét,

996.Yêu cái ngay và ghét cái gian.

997.Yêu là yêu cái Đoan trang,

998.Cái Nhân hậu, cái Đảm đang, Tinh bền.


999.Ghét là ghét cái Thiên, cái Lệch,

1000.Cái dã tâm nô dịch con người.

Cái tâm chấp chặt không rời,

Chấp tham, sân bất tận rồi chấp si.


Ấy, tất cả những gì sẵn có

Trong tâm người tự thuở khai thiên,

Gọi là tạng tánh như nhiên:

Năm mốt tâm sở dữ, hiền đan xen.


Ngần ấy thức tạo nên Liễu Hạnh,

Bậc mẫu nghi tự tánh thiên lương.

Trải bao thế kỷ tang thương,

Vẫn nguy nga một trầm hương, hương trầm.


Bên cạnh đức Quan âm Tự tại,

Đấng mẹ hiền vô ngại đại bi,

Một lời đại nguyện lâm ly,

Cứu khổ cứu nạn một khi Ba nghìn.


Thì nơi cõi Nam thiên Âu lạc,

Còn một bà mẹ khác – người hơn,

Ấy là Mẫu Liễu Sòng sơn,

Ở vùng Thanh hóa quê hương anh hào.


Đền Mẫu Liễu còn bao nơi khác,

Khắp ba miền bát ngát trầm hương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Mẹ Việt trải rộng lòng thương quê mình.


Mùa Lễ Mẫu linh đình khắp nước,

Đẩu tháng Hai xuyên suốt tháng Hai.

Huy hoàng Lễ Mẫu Hồ Tây,

Trống chầu văn vọng Phủ Giầy gần xa.
Ôi mẫu mẹ, sao mà quen thuộc!

Như tiếng chim ột rột bờ tre,

Thơm như hương lúa chiều quê,

Xanh như thăm thẳm lời thề núi sông.


Sao cả nước cùng đồng một dạ,

Dâng hương trầm lễ tạ mẫu ơn?

Lại vì sao những triều vương,

Từ Lê đến Nguyễn vẫn thường sắc phong


Cho Liễu Mẫu thần thông quảng đại 

Cái hồng danh vĩ đại mẫu nghi,

Ngàn năm công đức bền ghi?

Vì sao? ấy bởi tâm kia nguyện này.


Lòng dân tộc xưa nay vẫn thế,

Vẫn ấp ôm cái nghĩa từ bi,

Nghĩa thủy chung, nghĩa trung nghì,

Nghĩa hiếu hạnh, nghĩa tam quy, ngũ thường.


Nên có bậc tiên nương giáng thế,

Mà vẹn toàn hiếu đễ dường kia;

Lại thêm trung nghĩa ai bì,

Phò vua giúp nước một khi, trinh bền.


Lại lòng mẹ vô biên từ mẫn,

Thương chúng sinh lận đận kiếp người.

Những toàn nước mắt mồ hôi,

Những toàn cay cực, ngậm ngùi, oan khiên!


Nên dẫu kiếp trích tiên đã dứt,

Tội lỡ tay làm rớt ngọc bôi,

Một phen “trả lỗi” xong rồi,

Giáng Tiên còn luyến cõi đời Văn Lang.


Nên vẫn trốn Ngọc hoàng, ở lại,

Vẫn dùng tâm vô ngại đại bi,

Để mà cứu khổn phò nguy,

Giúp cho dân Việt một khi thoát nàn.
Nay giở tiếp những trang huyền sử,

Những sử-thi-không-chữ-không-văn.

Chỉ theo lời mẹ kể, rằng…

Thế mà xán lạn sao trăng thiên hà!


Trong những chuyện huyền mà rất thực,

Rất nhân văn, rất mực “cực kỳ”.

Có chuyện anh chàng Trương Chi,

Đẹp hơn bao áng sử thi trên đời.


Chở chuyên cả một trời tư tưởng,

Một, là tài sắc vốn… kiêng nhau.

Kiêm toàn tài sắc dễ đâu,

Được tài mất sắc: rõ câu Thừa Trừ!


Hai, là sắc dẫu dư ma lực,

Nhưng thanh nào kém bực si tâm.

Ví như Tiếng Hát Ngư Nhân,

Khéo dư ma lực xoay vần Mỵ Nương.

"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.