Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

18/11/2014

Cao Bằng bắt đầu đào khảo cổ khu vực thành nhà Mạc

Tin mới, của ngày hôm qua, 17/11/2014.

KHAI QUẬT KHẢO CỔ TẠI TỈNH CAO BẰNG

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Thành Na Lữ, thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Sơ đồ khu trung tâm của nhà Mạc ở Cao Bằng vùng Cao Bình - Nà Lữ
Tại Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Thành Na Lữ, thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Thời gian khai quật từ 10/11/2014 đên 30/12/2014, với diện tích khai quật 200m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Cao Bằng (di tích Thành Na Lữ) để giữ gìn, bảo quản, có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.
Theo Baocaobang.vn
http://www.caobang.gov.vn/news/5653.cb
Bổ sung 1 (14/1/2015): Quyết định khai quật của Bộ Văn hóa.

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại di tích Thành Na Lữ (thành Nhà Mạc) thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
 • Số/ký hiệu: 3715/QĐ-B VHTTDL
 •  
 • Ngày ban hành: 05/11/2014
 •  
 • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Loại văn bản: Quyết định
 •  
 • Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
Toàn văn:
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 538/SVHTTD ngày 27 tháng 10 năm 2014, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 362/KCH-CV ngày 02 tháng 10 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Thành Na Lữ (thành Nhà Mạc) thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 30/12/2014.
- Diện tích khai quật: 200m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyên cho nhân dân vê việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Cao Bằng đế giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp đế bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Viện Khảo cố học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiếm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
Như Điều 5;
Bộ trưởng;
TT Đặng Thị Bích Liên;
Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (02);
Viện Khảo cổ học (02);
Lưu: VT, DSVH, LQV.1I.
 

1 nhận xét:

 1. Bổ sung 1 (14/1/2015): Quyết định khai quật của Bộ Văn hóa.

  Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại di tích Thành Na Lữ (thành Nhà Mạc) thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao BằngSố/ký hiệu: 3715/QĐ-B VHTTDL Ngày ban hành: 05/11/2014 Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Loại văn bản: Quyết định Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
  Toàn văn:

  Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.